Yandex.Metrica

ספרי קודש ויהדות בערבית יהודית וערבית ספרותית

המקרא, החומש, הסידור וספרי קודש ממסורת ישראל בשפות הערביות השונות
היהודים חיים ברחבי המזרח התיכון מזה כ-4,000 שנה, בחלק מהתקופה פעלו בעיקר בעברית, לאחר מכן בארמית ולאחר מכן, ב1,300 השנים האחרונות מאז הופעת האסלאם וכיבושי הערבים את המזרח התיכון וצפון אפריקה תחת שלטונות ערביים או אסלאמיים. לאחר הכיבושים הערביים, אימצו היהודים את הערבית כשפת לשון וכתיבה גם בטקסטים דתיים כאשר טקסטים הכתובים בדיאלקטים יהודים ערביים ובאותיות עבריות מכונים "ערבית יהודית", בטקסטים אלו תוכלו למצוא ספרות ובעיקר דת, הלכה ופרשנות יהודית ברוח התקופה. אנו שמחים לחבר אתכם אל טקסטים חשובים אלו אשר מהווים חלק בלתי נפרד מההיסטוריה העשירה של יהודי המזרח התיכון ויהודי העולם בכלל. בין הספרים שתוכלו למצוא אצלנו: התורה בערבית ספרותית וערבית יהודית, סידור תפילה יהודי בערבית, וספרי פרשנות (תפסיר) בערבית יהודית ובערבית.
x

#{title}

#{text}

#{price}